Αρχείο

Έτη

Επιστολές Ηλεκτρικής Ενέργειας

30 Δεκεμβρίου 2015

Διεξαγωγή δημοπρασιών Διακοπτομένου φορτίου

Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης για την διακοψιμότητα, η ΕΒΙΚΕΝ απευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ - τον αρμόδιο για την διεξαγωγή των δημοπρασιών φορέα - ζητώντας την χωρίς καθυστέρηση υλοποίηση του μέτρου.

15 Δεκεμβρίου 2015

Αντιστάθμιση ρύπων

Με την αντιστάθμιση Ρύπων της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύονται οι βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας - σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας - ενισχύονται επιχειρήσεις τομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Με το άρθρο 11 του Σχεδίου Νόμου "Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις" ανατρέπεται στην ουσία η ΚΥΑ που είχε εκδοθεί σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών Κατευθυντηρίων Γραμμών.

18 Νοεμβρίου 2015

Η ΕΒΙΚΕΝ για την Κλιματική Αλλαγή

Η βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη πορεία προς μια παγκόσμια οικονομία λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον και να συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών ευημερίας. Το ζητούμενο από τη βιομηχανία είναι μια παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με ισχυρή δέσμευση όλων των μερών και με ισοκατανομή των βαρών.

07 Μαΐου 2015

Πρόταση ΕΒΙΚΕΝ για την εφαρμογή της Διακοψιμότητας

Να εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση η Διακοψιμότητα - το πρώτο μέτρο για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας - σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

02 Απριλίου 2015

Εφαρμογή Κατευθυντηρίων Γραμμών για το Περιβάλλον και την Ενέργεια

Η ΕΒΙΚΕΝ προτείνει τη σύσταση ομάδας εργασίας για την διαμόρφωση προτάσεως σχεδίου που θα επιτρέψει την εφαρμογή από 1.1.2016 των Κατευθυντηρίων Γραμμών για το Περιβάλλον και την Ενέργεια.

10 Μαρτίου 2015

Δημόσια Διαβούλευση για την εξέλιξη του Μ.Α.Μ.Κ.

Η ΕΒΙΚΕΝ ζητάει να σταματήσει κάθε προσπάθεια επαναφοράς υπό οποιαδήποτε μορφή του μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού κόστους (Μ.Α.Μ.Κ.) 

28 Ιανουρίου 2015

Προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Η ΕΒΙΚΕΝ συγχαίρει τον κύριο Λαφαζάνη για την ανάληψη του κρίσιμου για την Βιομηχανία Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του εύχεται καλή επιτυχία και προσφέρει τη συνεργασία της προκειμένου η Βιομηχανία να αποκτήσει ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, να επιβίωση, να αναπτυχθεί και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

13 Ιανουρίου 2015

Διαπραγματεύσεις με την ΔΕΗ για τα βιομηχανικά τιμολόγια

Επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ προς την ΔΕΗ με την οποία της ζητάει να προχωρήσει σε εξατομικευμένες διαπραγματεύσεις με τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες της Υψηλής και της Μέσης Τάσης με βάση τεκμηριωμένη μελέτη του πραγματικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ελέγξει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.ρίληψη

Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα