Αρχείο

Έτη

Επιστολές Ηλεκτρικής Ενέργειας

28 Δεκεμβρίου 2017

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Διακοπτομένου Φορτίου

Ο Κανονισμός Δημοπρασιών Διακοπτομένου Φορτίου πρέπει να αναδιατυπωθεί σε δυο σημεία, ώστε να συνάδει με τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

22 Νοεμβρίου 2017

Συντελεστές Απωλειών Διασυνδεδεμένου Δικτύου

Από το 2012 παρατηρείται σταδιακή αύξηση των συνολικών απωλειών με ρυθμό σχεδόν 0,8% ετησίως, προσεγγίζοντας το 2016 το 10%. Η αύξηση κατά τα έτη 2012-2016 φαίνεται να οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην εκτίναξη των Μη Τεχνικών Απωλειών, στο εκτεταμένο πρόβλημα ρευματοκλοπής που έχει σημειώσει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια

07 Νοεμβρίου 2017

Εναρμόνιση μεθοδολογίας Χρέωσης Δικτύου Διανομής για τη Μέση Τάση

Για τους μεγάλους πελάτες, ο επιμερισμός μεταξύ χρέωσης ισχύος και ενέργειας αντί του εφαρμοζόμενου 50-50% να τροποποιηθεί σε 80-20% αντίστοιχα, καθώς ο καθορισμός οριζόντιας χρέωσης ενέργειας σε 2,9 €/MWh ευνοεί τα «κακά» προφίλ και επιβαρύνει υπέρμετρα τους βιομηχανικούς καταναλωτές ΜΤ, χωρίς να δίνει κανένα σήμα για τη βέλτιστη χρήση της ενέργειας.

30 Οκτωβρίου 2017

Ο σχεδιασμός της νέας αγοράς υπό το πρίσμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Η αναδιάρθρωση της ελληνικής αγοράς στο πλαίσιο της μετάβασης στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο-Στόχο (Target Model), αποτελεί μοναδική ευκαιρία να ευθυγραμμιστεί πραγματικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών αγορών προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής βάσης της χώρας και ιδιαίτερα της βιομηχανίας εντάσεως ενέργειας

09 Ιουνίου 2017

Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς & Διανομής μεγάλων πελατών Μέσης Τάσης

Επειδή τα τελευταία χρόνια, λόγω της ραγδαίας διείσδυσης των ΑΠΕ και δη των Φωτοβολταϊκών, η πρωινή αιχμή έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί και οι αιχμές του Συστήματος έχουν μετατοπιστεί αποκλειστικά στις απογευματινές ώρες, η διατήρηση της σημερινής μεθοδολογίας υπολογισμού της ΧΧΣ στη ΜΤ είναι εντελώς λανθασμένη και αναποτελεσματική καθώς:

  1. τιμολογεί ως αιχμιακά φορτία που στην πραγματικότητα δεν είναι,
  2. δίνει λάθος σήμα προς τους καταναλωτές για την αποφυγή ωρών που δεν είναι αιχμιακές και
  3. παρέχει κακή υπηρεσία στο Διαχειριστή αφού δίνει σήμα για μεταφορά φορτίων από μη αιχμιακές σε αιχμιακές ώρες.

17 Μαΐου 2017

Κοινοποίηση αιτήματος παράτασης Υπηρεσίας Διακοπτομένου Φορτίου

Η διακοψιμότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές μας, αλλά και τη συγκράτηση του υψηλού ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει την εγχώρια βιομηχανία. Η διακοψιμότητα εφαρμόζεται σε 8 κράτη μέλη ΕΕ και προσφάτως η Επιτροπή ενέκρινε αντίστοιχο μηχανισμό (ABLAV) στη Γερμανία με ισχύ έως το 2022

22 Φεβρουαρίου 2017

Αίτημα παράτασης του μηχανισμού της Υπηρεσίας Διακοπτομένου Φορτίου

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της τελικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους μηχανισμούς δυναμικότητας, επιτάσσεται η παράταση της διακοψιμότητας ως αυτοτελούς μηχανισμού, για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση του πλαισίου που θα καθιστά εφικτή την ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά.

13 Φεβρουαρίου 2017

ΕΒΙΚΕΝ για τη μεθοδολογία Πρόσθετης Χρέωσης Προμηθευτών για ΑΠΕ

Η νέα χρέωση εισάγει κόστος για τη χρηματοδότηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, το οποίο καταρχήν επιβαρύνει τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, πλην όμως θα ανακτηθεί τελικά από τους καταναλωτές, χωρίς να διασφαλίζεται η δυνατότητα αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους, με βάση τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας

Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα