Αρχείο

Έτη

Επιστολές Ηλεκτρικής Ενέργειας

09 Ιουνίου 2017

Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς & Διανομής μεγάλων πελατών Μέσης Τάσης

Επειδή τα τελευταία χρόνια, λόγω της ραγδαίας διείσδυσης των ΑΠΕ και δη των Φωτοβολταϊκών, η πρωινή αιχμή έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί και οι αιχμές του Συστήματος έχουν μετατοπιστεί αποκλειστικά στις απογευματινές ώρες, η διατήρηση της σημερινής μεθοδολογίας υπολογισμού της ΧΧΣ στη ΜΤ είναι εντελώς λανθασμένη και αναποτελεσματική καθώς:

  1. τιμολογεί ως αιχμιακά φορτία που στην πραγματικότητα δεν είναι,
  2. δίνει λάθος σήμα προς τους καταναλωτές για την αποφυγή ωρών που δεν είναι αιχμιακές και
  3. παρέχει κακή υπηρεσία στο Διαχειριστή αφού δίνει σήμα για μεταφορά φορτίων από μη αιχμιακές σε αιχμιακές ώρες.

17 Μαΐου 2017

Κοινοποίηση αιτήματος παράτασης Υπηρεσίας Διακοπτομένου Φορτίου

Η διακοψιμότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές μας, αλλά και τη συγκράτηση του υψηλού ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει την εγχώρια βιομηχανία. Η διακοψιμότητα εφαρμόζεται σε 8 κράτη μέλη ΕΕ και προσφάτως η Επιτροπή ενέκρινε αντίστοιχο μηχανισμό (ABLAV) στη Γερμανία με ισχύ έως το 2022

22 Φεβρουαρίου 2017

Αίτημα παράτασης του μηχανισμού της Υπηρεσίας Διακοπτομένου Φορτίου

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της τελικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους μηχανισμούς δυναμικότητας, επιτάσσεται η παράταση της διακοψιμότητας ως αυτοτελούς μηχανισμού, για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση του πλαισίου που θα καθιστά εφικτή την ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά.

13 Φεβρουαρίου 2017

ΕΒΙΚΕΝ για τη μεθοδολογία Πρόσθετης Χρέωσης Προμηθευτών για ΑΠΕ

Η νέα χρέωση εισάγει κόστος για τη χρηματοδότηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, το οποίο καταρχήν επιβαρύνει τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, πλην όμως θα ανακτηθεί τελικά από τους καταναλωτές, χωρίς να διασφαλίζεται η δυνατότητα αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους, με βάση τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας

Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα