Αρχείο

Έτη

Επιστολές Ηλεκτρικής Ενέργειας

24 Οκτωβρίου 2018

Μηχανισμός διόρθωσης χρεοπιστώσεων ΗΕΠ με στόχο τη χρέωση στην ΟΤΣ όλων των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας Προθεσμιακών Μηνιαί

Η πρόταση που κατέθεσε η ΕΧΕ -στο πλαίσιο των διαπιστώσεων και προτάσεων της Αρχής σας προκειμένου να υπάρξει αντικίνητρο για την απόκτηση ηλεκτρικής ενέργειας  μέσω δημοπρασιών ΝΟΜΕ με σκοπό την εξαγωγή- μας βρίσκει αντίθετους καθότι στοχεύει στο να αποκλείσει τους traders και τους μικρούς προμηθευτές, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού.

08 Οκτωβρίου 2018

Απολύτως αναγκαία η παράταση του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας ως αυτοτελούς μηχανισμού

Θεωρούμε απολύτως αναγκαία την περαιτέρω παράταση του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας, ως μηχανισμού ο οποίος θα λειτουργεί αυτοτελώς σε σχέση με το σχεδιαζόμενο μηχανισμό επάρκειας ισχύος, για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να παράγει απτά αποτελέσματα το νέο πλαίσιο αγοράς, ιδίως σε ό,τι αφορά στην ουσιαστική συμμετοχής της ζήτησης.

04 Σεπτεμβρίου 2018

Να Κοινοποιηθεί άμεσα αίτημα παράτασης του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας

Παράλληλα με την προκοινοποίηση του σχεδιαζόμενου μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύος, παρακαλούμε το Υπουργείο Ενέργειας να μεριμνήσει για την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίως ως προς τη βελτίωση της εκτίμησης επάρκειας καθώς και την έγκαιρη κοινοποίηση αιτήματος παράτασης του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας.

04 Μαΐου 2018

Χρέωση Κόστους Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στα τιμολόγια Υψηλής Τάσης

Η μεθοδολογία μετακύλυσης του κόστους ρύπων την οποία η ΔΕΗ  εφαρμόζει στο σύνολο των επιλέξιμων βιομηχανιών -και χρησιμοποιεί ως βάση υπολογισμού χρέωσης την προθεσμιακή τιμή EUA κατά τον προηγούμενο της κατανάλωσης μήνα- δεν συνάδει με τη μεθοδολογία αντιστάθμισης των ρύπων που εφαρμόζεται με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ. Αποτέλεσμα η ελληνική βιομηχανία να ζημιώνεται λόγω χαμηλότερων % αντιστάθμισης ρύπων.​

30 Μαρτίου 2018

Σοβαρή καθυστέρηση στην Προσαρμογή της χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ στις Κατευθυντήριες Γραμμές

Σοβαρές επιπτώσεις μπορεί να  προκαλέσει η καθυστέρηση στην υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου Προσαρμογής αναφορικά με τη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

28 Μαρτίου 2018

Κατάργηση της Πρόσθετης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου (ΠΧΕΦΕΛ)

Η Πρόσθετη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ («ΠΧΕΦΕΛ») εισήχθη κατ’ αρχήν με στόχο τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ («ΕΛΑΠΕ»), αντί της επιλογής της αύξησης της χρέωσης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων («ΕΤΜΕΑΡ»). Η χρέωση αυτή αποτελεί στρέβλωση, καθώς μια διοικητικά καθοριζόμενη χρέωση επιχειρείται να περάσει ως ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.

14 Φεβρουαρίου 2018

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ επί της μεθοδολογίας των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος ΕΣΜΗΕ

Η ΕΒΙΚΕΝ συμφωνεί οι χρεώσεις να υπολογίζονται βάσει της συμμετοχής κάθε καταναλωτή στις ώρες αιχμής του Συστήματος και οι παραπάνω ώρες να είναι εκ των προτέρων γνωστές στους καταναλωτές ώστε να μπορούν να διαχειριστούν κατάλληλα το φορτίο τους.

24 Ιανουρίου 2018

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ για το 10ετες Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2019-2028ς

Προτεραιότητα για τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σε πρώτη φάση  πρέπει να είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία και παράλληλα σε συνεργασία με την TERNA να ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης διασύνδεσης καθώς και ο διπλασιασμός της δυναμικότητας της.

23 Ιανουρίου 2018

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ στην εισήγηση για τροποποίηση Κανονισμού Δημοπρασιών ΝΟΜΕ

Η ΕΒΙΚΕΝ εκφράζει εκ νέου τις επιφυλάξεις της σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας.

19 Ιανουρίου 2018

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ για τον Νέο Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης (Balancing Market)

H EBIKEN αναλύει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να επιλεγεί ο κεντρικός προγραμματισμός και η κεντρική κατανομή των μονάδων παραγωγής (central dispatching), αντί του self-dispatching

18 Ιανουρίου 2018

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ για τους Νέους Κώδικες (Target Model)

Η ΕΒΙΚΕΝ χαιρετίζει την ευκαιρία που παρουσιάζεται για μια νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνης με τις απαιτήσεις του Μοντέλου Στόχου (Target Model) και τη σχεδιαζόμενη σύζευξη με τις αγορές της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Συγχρόνως εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες της για το ενδεχόμενο διατήρησης στρεβλώσεων που θα αυξήσουν το κόστος για τους καταναλωτές και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα