Σκοπός - Θέσεις

Φυσικό Αέριο

Θέσεις και Προτάσεις για την Αγορά Φυσικού Αερίου

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ελλάδα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές:

  • Αυξήθηκαν άνω το 80% την τελευταία πενταετία, έναντι αύξησης 8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
  • Είναι 40% υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μέχρι και 100% υψηλότερες από τους κύριους ανταγωνιστές μας

Η αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι στη πράξη κλειστή στον ελεύθερο ανταγωνισμό για τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Αποτέλεσμα της μονοπωλιακής δομής της αγοράς και της υπερ-φορολόγησης με τους υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης  είναι οι τελικές τιμές φυσικού αερίου για τους βιομηχανικούς καταναλωτές να είναι οι υψηλότερες στην ΕΕ των 27.

Το υποτιθέμενο «άνοιγμα» της αγοράς αφορά σήμερα 10 περίπου μεγάλους «επιλέγοντες» βιομηχανικούς πελάτες με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 100 χιλιάδων MWh , και αυτό μόνο ως προς την δυνατότητα εισαγωγής LNG από την Ρεβυθούσα, καθώς είναι δεσμευμένη η χωρητικότητα των αγωγών που συνδέουν την Ελλάδα με την Βουλγαρία και την Τουρκία. Αλλά και η εισαγωγή  LNG από την Ρεβυθούσα, είναι θεωρητική μόνο δυνατότητα, καθότι το μικρότερο φορτίο LNG αφενός αντιστοιχεί στις ετήσιες καταναλώσεις ενός μεγάλου βιομηχανικού καταναλωτή και αφετέρου πρέπει να παραληφθεί και καταναλωθεί – λόγω έλλειψης επαρκών αποθηκευτικών χώρων- εντός 28 ημερών, πράγμα αδύνατον.

Οι υπόλοιποι βιομηχανικοί καταναλωτές – η ραχοκοκαλιά της ελληνικής βιομηχανίας - είναι «μη-επιλέγοντες» με ετήσιες καταναλώσεις μέχρι 100 χιλιάδες MWh και εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιβάλλον μονοπωλίου της ΔΕΠΑ και των τοπικών ΕΠΑ και δεν έχουν δυνατότητα επιλογής προμηθευτού μέχρι και για τα 20 επόμενα έτη, με αποτέλεσμα να πληρώνουν ακόμα πιο ακριβά το φυσικό αέριο. Η Ελλάδα είναι το μόνο Κράτος – Μέλος της ΕΕ που δεν θεωρεί όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου «επιλέγοντες».


Προτάσεις:

Για το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς είναι απαραίτητο αφενός να υλοποιηθούν επενδύσεις σε υποδομές και αφετέρου να αρθούν νομικές και ρυθμιστικές στρεβλώσεις που παρεμποδίζουν τη λειτουργία του ανταγωνισμού:

  1. Όλοι οι βιομηχανικοί καταναλωτές με ετήσιες καταναλώσεις μέχρι 100 χιλιάδες  MWh να θεωρηθούν «επιλέγοντες», όπως ισχύει και σε όλα τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ
  2. Άμεσα να μειωθούν οι τιμές της ΔΕΠΑ για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 100 χιλιάδων  MWh, ώστε να πλησιάσουν τις τιμές των ηλεκτροπαραγωγών.
  3. Να μειωθούν περαιτέρω οι τιμές, εφόσον προκύψει έκπτωση τιμών από τις διαπραγματεύσεις με την GAZPROM.
  4. Επενδύσεις σε υποδομές: Διεθνείς διασυνδέσεις και αύξηση των αποθηκευτικών χώρων ώστε να είναι καταρχήν δυνατή η φυσική πρόσβαση ανταγωνιστών στην εσωτερική αγορά.
  5. Παροχή της δυνατότητας σε βιομηχανίες να παραμείνουν στη ΔΕΠΑ ως Επιλέγοντες Πελάτες ακόμα και μετά τη δημιουργία των νέων ΕΠΑ και ανεξάρτητα με την ετήσια κατανάλωσή τους.
  6. Άρση αναχρονιστικών ρυθμιστικών διατάξεων και καταχρηστικών όρων προμήθειας που παρεμποδίσουν τη λειτουργία του ανταγωνισμού (π.χ. προσαύξηση κόστους μεταφοράς για βραχυχρόνιες συμβάσεις προμήθειας, take or pay).
Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα