Το συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία είναι ακόμη υψηλότερο συγκρινόμενο με εκείνο των ευρωπαίων ανταγωνιστών της, οι οποίοι απαλλάσσονται μέσω μέτρων που πήραν οι κυβερνήσεις και από το κόστος των ρυθμιστικών χρεώσεων

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε όλη την παρουσίαση