Δελτίο Τύπου  4.02.2021

Σε συνέχεια των ανεπαρκών μέτρων, που εξήγγειλε η ΡΑΕ, για τη συγκράτηση του κόστους της αγοράς εξισορρόπησης, παρατηρείται έντονη προσπάθεια, να παρουσιασθεί ως εύλογο το κόστος των 10 Ευρώ/Μwh για τις υπηρεσίες παροχής ενέργειας εξισορρόπησης, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου κόστους στις ευρωπαϊκές αγορές.

Σε αυτή την κατεύθυνση φημολογείται, ότι η ΔΕΗ στο πλαίσιο υποχρέωσής της, θα διαθέσει στους προμηθευτές ποσότητες ενέργειας με έκπτωση 10%. Η κίνηση αυτή στοχεύει στον «εξευμενισμό» των μη καθετοποιημένων προμηθευτών σχετικά με την επιχειρούμενη παγίωση της αύξησης του κόστους της αγοράς εξισορρόπησης.

Είναι ξεκάθαρο πως οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χειραγώγησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιομηχανίες. Ξεκίνησε με την αύξηση κατά 20% των τιμολογίων στη Μέση Τάση (ΜΤ) από τη ΔΕΗ τον Οκτώβριο του 2019, η οποία «έσπρωξε» το σύνολο των παικτών της Μέσης Τάσης στους ιδιώτες προμηθευτές, οι οποίοι σήμερα, με τη σειρά τους, αυξάνουν αντιστοίχως τα τιμολόγια σε όλη τη βιομηχανία.

Η τελευταία πράξη της χειραγώγησης των τιμών στην αγορά ολοκληρώνεται σήμερα με την προσπάθεια της ΔΕΗ να επιβάλει τις ίδιες αυξήσεις και στις βιομηχανίες ΥΤ. Ως δικαιολογία επικαλούνται το υψηλό κόστος στην αγορά εξισορρόπησης, το οποίο οι ίδιοι προκαλούν με την στρατηγική προσφορών τους.

Ξεχνούν βέβαια, ότι με την ιδιότητά τους, ως παραγωγοί, είναι οι ίδιοι που εισπράττουν τα ποσά αυτά ως αμοιβή στην αγορά εξισορρόπησης και τα οποία πληρώνει το σύνολο της αγοράς, μεταξύ αυτών και οι μικροί προμηθευτές.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση του πλήθους των θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος Υπουργός, στην προσπάθεια  να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιομηχανίες, ζητούμε την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης, ώστε να μην επιβληθούν αυξήσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια και να εξορθολογιστεί η λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης.

Καλούμε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να προχωρήσει άμεσα στη λήψη ουσιαστικών ρυθμιστικών μέτρων με αναδρομική ισχύ, ώστε  να «συγκρατηθεί» το συνολικό κόστος της αγοράς εξισορρόπησης στα 5 Ευρώ/Μwh για όσο χρονικό διάστημα δεν συμμετέχει η Ζήτηση στην αγορά και λειτουργήσει ουσιαστικά ένας εποπτικός μηχανισμός.

Άλλως, δυστυχώς, θα είναι θέμα χρόνου το σβήσιμο και άλλων φουγάρων.