Κύριε Πρόεδρε,

Επί της πρότασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση επισημαίνουμε τα εξής:

Δυνάμει του άρθρου 85 παρ. 3 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, είναι υποχρεωτική η εξαίρεση των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης που ενεργοποιούνται για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης από τον υπολογισμό των τιμών ανοδικής και καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ.

Το άρθρο 85 παρ. 3 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης αποτυπώνει τη γενική αρχή που τίθεται στο άρθρο 13 παρ. 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού της εσωτερικής λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 943/2019, σύμφωνα με την οποία οι προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης που χρησιμοποιούνται για την ανακατανομή (redispatching) δεν πρέπει να καθορίζουν την τιμή ενέργειας εξισορρόπησης.

Ως εκ τούτου, η εξαίρεση των καθοδικών προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης των οντοτήτων υπηρεσιών εξισορρόπησης από τον υπολογισμό των τιμών καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για την οργάνωση και λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης.

Είναι αυτονόητο ότι η υποχρέωση που προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις δεν περιορίζεται μόνο στις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο, αλλά έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις ενεργοποίησης προσφορών ανοδικής ή καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης.

Η αποζημίωση των οντοτήτων υπηρεσιών εξισορρόπησης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με όρους αγοράς έτσι ώστε να διασφαλιστεί η κοστοστρέφεια και η διαφάνεια του μηχανισμού αποζημίωσης.

Επισημαίνουμε ότι οι οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης αποζημιώνονται με την ΟΤΣ στην αγορά επόμενης ημέρας για δεδομένη ποσότητα ενέργειας.

Η επιπλέον αποζημίωση των οντοτήτων υπηρεσιών εξισορρόπησης για τις καθοδικές προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης, όταν λαμβάνουν εντολή καθοδικής ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης, θα πρέπει να καλύπτει αποκλειστικά την όποια μεταβολή υφίστανται στο μεταβλητό κόστος λειτουργίας τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση τίθεται ζήτημα δημιουργίας απροσδόκητων κερδών (windfall profits).

Η ανάληψη του κόστους αποζημίωσης από τον ΑΔΜΗΕ μας δημιουργεί ερωτηματικά εάν τελικά αυτό το κόστος μετακυλιστεί στους καταναλωτές μέσω της χρέωσης χρήσης δικτύου μεταφοράς.

Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος Δ.Σ.