Προτεραιότητα για τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σε πρώτη φάση  πρέπει να είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία και παράλληλα σε συνεργασία με την TERNA να ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης διασύνδεσης καθώς και ο διπλασιασμός της δυναμικότητας της.

Σε πρώτη φάση αποκατάσταση της λειτουργικότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία.