Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ σχετικά με την υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για ισχύ που αντιστοιχεί στην Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή

2021-01-18T10:30:42+00:0013.01.2021|Διαβούλευση|

Κύριε Πρόεδρε, Επί της πρότασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση Μάθετε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τη σκοπιμότητα θέσπισης ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική Ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης για μεταβατικό χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών – Τροποποίηση Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

2020-12-21T10:21:32+00:0021.12.2020|Διαβούλευση|

Κύριε Πρόεδρε, Επί της πρότασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση Μάθετε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε για τον ορισμό του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας σε διμερή επί του συνόλου των ποσοτήτων ενέργειας που αγοράστηκαν.

2020-12-16T11:38:22+00:0016.12.2020|Διαβούλευση|

Κύριε Πρόεδρε, Επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε που έχει Μάθετε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ σχετικά με τον περιορισμό συστήματος της Πελοποννήσου.

2020-12-16T09:43:06+00:0016.12.2020|Διαβούλευση|

Κύριε Πρόεδρε, Επί της πρότασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση Μάθετε περισσότερα

Go to Top