Αυξημένη κατά 50,1% σε σχέση με τον μέσο όρο του έτους ήταν η μεσοσταθμική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το Νοέμβριο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ. Συγκεκριμένα το χονδρεμπορικό κόστος του ρεύματος διαμορφώθηκε στα 83,095 ευρώ/MWh έναντι μέσου όρου το 2020 55,332 ευρώ/MWh.

Από τα 83,095 ευρώ/MWh, τα 57,284 ευρώ/MWh αφορούν στην αγορά της επόμενης ημέρας και την ενδοημερήσια αγορά. Ο μέσος όρος του έτους είναι αρκετά χαμηλότερα στα 45,034 ευρώ/MWh. 

Οι αποκλίσεις διαμορφώθηκαν στα 0,854 ευρώ/MWh έναντι μέσου όρου 0,966 ευρώ/MWh.

Σημαντικά αυξημένοι σε σχέση με το μέσο όρο της χρονιάς είναι οι λογαριασμοί προσαυξήσεων που διαμορφώθηκαν στα 16,456 ευρώ/MWh έναντι μέσου όρου 5,665 ευρώ/MWh.

Το ελάχιστο έσοδο ΑΠΕ (ΜΜΚΘΣ) ήταν στα 6 ευρώ/MWh έναντι μέσου όρου 2,686 ευρώ/MWh.

Τέλος μεταβατικός μηχανισμός αποζημίωσης ευελιξίας διαμορφώθηκε στα 2,5 ευρώ/MWh έναντι μέσου όρου 0,98 ευρώ/MWh.

Σημειώνεται ότι η χαμηλότερη φετινή μεσοσταθμική τιμή της αγοράς σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο όταν διαμορφώθηκε στα 38,677 ευρώ/MWh ενώ η δεύτερη υψηλότερη τιμή μετά το Νοέμβριο, ήταν εκείνη του περασμένου Ιανουαρίου στα 67,326 ευρώ/MWh. 

Σύμφωνα τέλος με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, για 5 μήνες φέτος η κατανάλωση έπεσε κάτω από τα 4 εκατ. MWh. Συγκεκριμένα μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είχαμε τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο.