Η μεθοδολογία μετακύλυσης του κόστους ρύπων την οποία η ΔΕΗ  εφαρμόζει στο σύνολο των επιλέξιμων βιομηχανιών -και χρησιμοποιεί ως βάση υπολογισμού χρέωσης την προθεσμιακή τιμή EUA κατά τον προηγούμενο της κατανάλωσης μήνα- δεν συνάδει με τη μεθοδολογία αντιστάθμισης των ρύπων που εφαρμόζεται με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ. Αποτέλεσμα η ελληνική βιομηχανία να ζημιώνεται λόγω χαμηλότερων % αντιστάθμισης ρύπων.

Προτείνουμε στη ΔΕΗ να θεσπίσει ανώτατη τιμή ρύπων στα τιμολόγια ΥΤ για το 2018 και από το 2019 και στο εξής,  να επανασχεδιαστεί η μεθοδολογία χρέωσης CO2 έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τη μεθοδολογία υπολογισμού της ανώτατης ετήσιας αντιστάθμισης.