Σοβαρές επιπτώσεις μπορεί να  προκαλέσει η καθυστέρηση στην υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου Προσαρμογής αναφορικά με τη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Εάν δεν υπάρχει έγκριση της Επιτροπής έως την 01.01.2019 επί του υποβληθέντος Σχεδίου Προσαρμογής αναφορικά με το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων («ΕΤΜΕΑΡ»), το παρόν σχήμα κινδυνεύει να θεωρηθεί παράνομη κρατική ενίσχυση.