Η ΕΒΙΚΕΝ συμφωνεί οι χρεώσεις να υπολογίζονται βάσει της συμμετοχής κάθε καταναλωτή στις ώρες αιχμής του Συστήματος και οι παραπάνω ώρες να είναι εκ των προτέρων γνωστές στους καταναλωτές ώστε να μπορούν να διαχειριστούν κατάλληλα το φορτίο τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας του Διαχειριστή, είναι η Αρχή σας να διασφαλίσει την υιοθέτησή της από τους Προμηθευτές και δη τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, όλα τα προσφερόμενα τιμολόγια θα πρέπει εφεξής να είναι εναρμονισμένα ως προς τη ζώνη αιχμής με τη βασική μεθοδολογία του ΑΔΜΗΕ