Η Πρόσθετη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ («ΠΧΕΦΕΛ») εισήχθη κατ’ αρχήν με στόχο τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ («ΕΛΑΠΕ»), αντί της επιλογής της αύξησης της χρέωσης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων («ΕΤΜΕΑΡ»). Η χρέωση αυτή αποτελεί στρέβλωση, καθώς μια διοικητικά καθοριζόμενη χρέωση επιχειρείται να περάσει ως ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.

Εφόσον η χρέωση αυτή  μετακυλύεται στα τιμολόγια ως κόστος ενέργειας, θα ακυρώσει επί της ουσίας και στην πράξη την εφαρμογή του προταθέντος από την Ελλάδα μηχανισμού ελάφρυνσης των βιομηχανιών εντάσεως ενέργειας από την επιπρόσθετη χρέωση που συνδέεται με τη στήριξη των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.