Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη Συνέντευξη του προέδρου της ΕΒΙΚΕΝ στη ΜΑΓΝΗΣΙΑ