Η πρόταση που κατέθεσε η ΕΧΕ -στο πλαίσιο των διαπιστώσεων και προτάσεων της Αρχής σας προκειμένου να υπάρξει αντικίνητρο για την απόκτηση ηλεκτρικής ενέργειας  μέσω δημοπρασιών ΝΟΜΕ με σκοπό την εξαγωγή- μας βρίσκει αντίθετους καθότι στοχεύει στο να αποκλείσει τους traders και τους μικρούς προμηθευτές, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού.

Προτείνουμε, όλες εξαγωγές να εκκαθαρίζονται με την ΟΤΣ