Διαβούλευση

Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ σχετικά με την υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για ισχύ που αντιστοιχεί στην Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή

13.01.2021|Διαβούλευση|

Κύριε Πρόεδρε, Επί της πρότασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση τοποθετούμαστε ως εξής: Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν οι θέσεις των φορέων της αγοράς αναφορικά με την πρόταση της Αρχής σας για το Μάθετε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τη σκοπιμότητα θέσπισης ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική Ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης για μεταβατικό χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών – Τροποποίηση Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

21.12.2020|Διαβούλευση|

Κύριε Πρόεδρε, Επί της πρότασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση τοποθετούμαστε ως εξής: Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι τα δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπουν την εμφάνιση συμπεριφορών ολιγοπωλίου. Σε Μάθετε περισσότερα

  • kostos viomihanikis energias

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε για τον ορισμό του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας σε διμερή επί του συνόλου των ποσοτήτων ενέργειας που αγοράστηκαν.

16.12.2020|Διαβούλευση|

Κύριε Πρόεδρε, Επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση επισημαίνουμε τα εξής: Πάγια θέση της ΕΒΙΚΕΝ είναι να μην τίθενται περιορισμοί στα διμερή συμβόλαια με Μάθετε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ σχετικά με τον περιορισμό συστήματος της Πελοποννήσου.

16.12.2020|Διαβούλευση|

Κύριε Πρόεδρε, Επί της πρότασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση επισημαίνουμε τα εξής: Δυνάμει του άρθρου 85 παρ. 3 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, είναι υποχρεωτική η εξαίρεση των προσφορών ενέργειας Μάθετε περισσότερα