Δημόσιος Διάλογος

Αρχικός σχεδιασμός για τη συμμετοχή των χαρτοφυλακίων κατανεμόμενου φορτίου στην αγορά εξισορρόπησης

07.10.2020|Δημόσιος Διάλογος|

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση: Αρχικός σχεδιασμός για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης. Το άρθρο 17 παρ. 1 της Οδηγίας της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς Μάθετε περισσότερα