Παρουσιάσεις – ομιλίες

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι μακράν η ακριβότερη στην Ευρώπη

22.11.2019|Παρουσιάσεις – ομιλίες|

Το συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία είναι ακόμη υψηλότερο συγκρινόμενο με εκείνο των ευρωπαίων ανταγωνιστών της, οι οποίοι απαλλάσσονται μέσω μέτρων που πήραν οι κυβερνήσεις και από Μάθετε περισσότερα