Η ΕΒΙΚΕΝ χαιρετίζει την ευκαιρία που παρουσιάζεται για μια νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνης με τις απαιτήσεις του Μοντέλου Στόχου (Target Model) και τη σχεδιαζόμενη σύζευξη με τις αγορές της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Συγχρόνως εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες της για το ενδεχόμενο διατήρησης στρεβλώσεων που θα αυξήσουν το κόστος για τους καταναλωτές και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Οι κυριότερες από αυτές τις στρεβλώσεις είναι:

  • Η επιβολή ελαχίστου ορίου στις προσφορές των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας,
  • Οι προσφορές ανά μονάδα παραγωγής (unit based), αντί για προσφορές ανά χαρτοφυλάκιο (portfolio bidding),
  • Η λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης βάσει κεντρικού προγραμματισμού και κεντρικής κατανομής των μονάδων παραγωγής (central dispatching), αντί για self-dispatching.