Βγάζει πράγματι το target model εκτός συναγωνισμού τους παρόχους  που δεν επενδύουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; 

Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνης Κοντολέων απαντά σε σχετική αναφορά:

“Το target model δεν δημιουργεί  το πρόβλημα. Αντίθετα είναι προϋπόθεση για μια υγιή αγορά. Η ελληνική αγορά πάντα είχε χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου. Ταυτόχρονα όταν  η ίδια η ΡΑΕ διαπιστώνει βασικές ελλείψεις στο σχεδιασμό της αγοράς εξισορρόπησης  ήταν αναμενόμενο να εμφανιστούν εναρμονισμένες πρακτικές που αποσκοπούν στη χειραγώγηση των τιμών. Δεν είναι λοιπόν το target model που βγάζει εκτός τους μικρούς προμηθευτές, αλλά το γεγονός ότι η ΡΑΕ δεν παίρνει μέτρα που να αποτρέψουν τέτοιες συμπεριφορές”.

Η προσφυγή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλέον μονόδρομος” καταλήγει ο κ. Κοντολέων.